Časovnost razlage zakona

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 7-8

Avtor predstavi knjigo Časovnost razlage zakona, ki je leta 2018 izšla pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti kot rezultat znanstvene konference.
Avtor predstavi knjigo Časovnost razlage zakona, ki je leta 2018 izšla pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti kot rezultat znanstvene konference. Uredila sta jo Marijan Pavčnik in Tilen Štajnpihler Božič, s prispevki pa so sodelovali še Matjaž Ambrož, Rok Čeferin, Albin Igličar, Erik Kerševan, Aleš Novak, Tomaž Pavčnik, Jadranka Sovdat in Dragica Wedam Lukić. Imensko in stvarno kazalo je pripravila Mojca Zadravec. Pisci poglobljeno obravnavajo splošno analizo časovnosti razlage zakonov, pravo v času in čas v pravu, časovne razsežnosti v kazenskem pravu s poudarkom na problemu retroaktivne veljavnosti podaljšanih zastaralnih rokov, razlago začetka veljavnosti, obvezne moči in uporabe zakona, predvidljivost v civilni pravdi, spremembe sodne prakse v civilnopravnih sporih in njihov vpliv na pravice strank v postopku, časovno vprašanje v prehodnih določbah v civilnem procesnem pravu, sklicevanje na tradicijo kot argument v pravnem razlogovanju, učinkovitost sodnega varstva zoper nosilce oblasti v prostoru in času ter navsezadnje časovne vidike v ustavnosodni presoji. Avtor prikaza priporoča knjigo vsem teoretikom in praktikom ter predlaga nadaljevanje razprave o časovnosti prava, ki bi med drugim zajela sodno prakso tujih nacionalnih, evropskih in mednarodnih sodišč. 


Ključne besede: časovnost, razlaga prava, predvidljivost, veljavnost in uporaba zakona, retroaktivnost, kazensko pravo, civilno pravo, civilni postopek, tradicija, upravno pravo, ustavna presoja.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo