60-letnica Evropskega sodišča za človekove pravice

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 3-4

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) letos praznuje 60 let od začet- ka svojega delovanja, ko je bilo ustanovljeno leta 1959 na podlagi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Temu jubileju primerno je bil aprila 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organiziran posvet, pri katerem so sodelovali gostje iz najvišjih državnih institucij in drugi pravni strokovnjaki. 
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) letos praznuje 60 let od začet- ka svojega delovanja, ko je bilo ustanovljeno leta 1959 na podlagi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Temu jubileju primerno je bil aprila 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organiziran posvet, pri katerem so sodelovali gostje iz najvišjih državnih institucij in drugi pravni strokovnjaki. Poudarek dogodka je bil na temo varstva človekovih pravic, vladavine prava in skrbi za spoštovanje sodnih odločitev. Države članice morajo spoštovati sodne odločitve ESČP, saj ta izbira ni prepuščena njihovi arbitrarni presoji, čeprav so pred sodiščem zagovarjali nasprotno stališče. Slovenija se tega zaveda, zato ima sprejete številne ukrepe, s katerimi zagotavlja seznanjenost sodnikov z evropsko sodno prakso prek različnih izobraževanj, komunikacijskih kanalov in prevajanja sodnih odločb v slovenski jezik. Bistvo tega je ohranjati zaupanje javnosti v sodstvo in zavedanje o pomenu človekovih pravic. Vendar pa je po drugi strani lahko problematično število zadev, ki jih ESČP prejme v obravnavo, in njihova strokovna obravnava. Na začetku delovanja je bila ESČP vsaka nova zadeva izziv, danes pa je izziv obvladovanje pripada. Število zadev je v zadnjih dvajsetih letih zelo hitro naraščalo in izkazuje neverjetno delo, ki ga opravi 47 sodnikov in drugih članov osebja.

Ključne besede: Evropsko sodišče za človekove pravice, Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vladavina prava, spoštovanje sodnih odločitev in sodne prakse, pripad zadev.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo