Revija Pravnik kot temelj slovenske pravne kulture»Slovenski pravnik je prvič izšel leta 1862 (tedaj je bil izdajatelj dr. J. R. Razlag), nato je s časovnimi prekinitvami izhajal do leta 1888, ko je izdajatelj postalo društvo Pravnik.


Že zaradi tega Zveza društev pravnikov Slovenije čuti do te revije posebno odgovornost. Po letu 1888 je izhajala s prekinitvama v letih 1918–1919 in 1945, med vojno, nepretrgano. Od l. januarja 1965 izhaja kot Pravnik – revija za pravno teorijo in prakso.


S ponosom torej lahko rečemo, da je revija Pravnik del slovenske pravne in splošne kulture, ki ima zasluge za uveljavitev slovenskega jezika in dokončno izoblikovanje slovenskega naroda in je pomembna tudi za razvoj slovenske državnosti...


Ohranimo in utrdimo vlogo revije Pravnik kot pismenega izraza slovenske pravne kulture.«dr. Lojze Ude,

predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, v uvodniku revije Pravnik, št. 1–3/2008, str. 5-6.


Pravnik v mednarodnih bibliografskih bazah


Revija Pravnik je vključena v mednarodni bibliografski bazi Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (IBZ) in CSA Philosopher's Index.


Izdajo najstarejše slovenske pravne revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo