Zakonodaja na področju arheologije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 5-6

Članek obravnava zakonodajo na področju arheologije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. Predstavljen je kratki zgodovinski uvod sprejemanja pomembnejše nacionalne zakonodaje, ki je imela daljnosežne posledice za kulturno dediščino. 
Članek obravnava zakonodajo na področju arheologije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. Predstavljen je kratki zgodovinski uvod sprejemanja pomembnejše nacionalne zakonodaje, ki je imela daljnosežne posledice za kulturno dediščino. Pri sprejetju zakonov je bistveno družbeno ozračje, ki določa vrednostno lestvico, po kateri nekaj vrednotimo kot kulturno dediščino, spet drugo pa pristane med smetmi. Opredeljeni so glavne kategorije, pojmi in organizacija varovanja kulturne dediščine. Poudarjen je pojav detektoraštva, ki je v Združenem kraljestvu zelo razširjen in se je pred kratkim razpasel tudi v Sloveniji. Namen članka je, da s predstavitvijo britanske »arheološke« zakonodaje slovenskemu pravnemu bralcu postavi vprašanja in ponudi odgovore tako de lege lata kot de lege ferenda.

Ključne besede: zakonodaja, kulturna dediščina, arheologija, detektoraštvo, varovanje, vrednotenje, teorija smeti, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo