Vpliv davkov na ustavno pravo: odločitev Ustavnega sodišča Federacije Bosne in Hercegovine v zadevi Premier zeniško-dobojskega kantona proti mestnemu svetu Zenice (2018)

Pravnik, Ljubljana 2019, let. 74 (136), št. 11-12

Ustavno sodišče Federacije Bosne in Hercegovine (BiH) je 18. aprila 2018 v zadevi Premier zeniško-dobojskega kantona proti mestnemu svetu Zenice razsodilo v zvezi s pritožbo nad odmero davka od dohodkov pravnih oseb s strani mestnega sveta Zenice, ki je bila višja od običajne stopnje za igralnice v federaciji BiH. 
Ustavno sodišče Federacije Bosne in Hercegovine (BiH) je 18. aprila 2018 v zadevi Premier zeniško-dobojskega kantona proti mestnemu svetu Zenice razsodilo v zvezi s pritožbo nad odmero davka od dohodkov pravnih oseb s strani mestnega sveta Zenice, ki je bila višja od običajne stopnje za igralnice v federaciji BiH. Sodišče je v svoji sodbi izhajalo iz treh predloženih vprašanj, na vsa pa je odgovorilo negativno. Zanimivo je, da se je eno od treh vprašanj nanašalo na pravico do enakosti oziroma prepoved diskriminatornega obravnavanja. Sodišče je odločilo, da velja zaščita pravice do enakosti po Ustavi BiH za vse subjekte, vključno z gospodarskimi subjekti, kakršne so igralnice, ki so v skladu z zakonom pravne osebe. Nobeno podjetje na bosanskih tleh ne sme biti samovoljno deležno posebne obdavčitve s strani vladnih institucij na katerikoli ravni. V prispevku avtorja predstavita sodbo in pojasnita dve dragoceni lekciji o pomenu davčnega prava tako za pravnike kot tudi za nepravnike. Avtorja ocenjujeta predstavljeno odločitev kot pravilno, hkrati pa menita, da je v Bosni in Hercegovini še veliko možnosti za izboljšanje predpisov o panogi iger na srečo, vključno z ureditvijo vprašanj o tem, kako in kako daleč lahko, z ustavnega vidika, posamezne oblasti v federaciji posežejo v urejanje in obvladovanje posameznih ekscesnih vidikov panoge iger na srečo.

Ključne besede: Bosna in Hercegovina, ustava, davki, davek od dohodka pravnih oseb, igralništvo.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo