Volitve po pošti: bolj udobno, a manj tajno glasovanje (Ustavnopravna problematika glasovanja po pošti s primerjalnopravnim prikazom)

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 7-8, str. 441−462.

Članek predstavi ureditev glasovanja po pošti v Združenih državah Amerike, Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji in nekaterih drugih državah ter ustavnosodno prakso teh držav. Pretehta argumente za in proti in oceni možnosti ter posledice uvedbe poštnega glasovanja pri nas.
Glasovanje po pošti je v svetu vse bolj razširjeno. Pred desetletji je bilo omogočeno le osebam, ki niso mogle glasovati na volišču, danes pa vse več držav omogoča poštno glasovanje vsem volivcem, tudi brez navedbe razloga. Argumenti v prid glasovanju po pošti so dvig volilne udeležbe, nižji stroški za državo in volivca ter časovno in krajevno fleksibilnejše glasovanje. Po drugi strani je poštno glasovanje vprašljivo z vidika tajnosti glasovanja in zahteve po osebnem glasovanju. Članek predstavi ureditev glasovanja po pošti v Združenih državah Amerike, Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji in nekaterih drugih državah ter ustavnosodno prakso teh držav. Pretehta argumente za in proti in oceni možnosti ter posledice uvedbe poštnega glasovanja pri nas.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo