Vmesna faza in dokazni standard za preskus obtožbe

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 1-1, str. 5−28.

Preskus obtožbe ima v kazenskem postopku dvojno vlogo. Na eni strani je mehanizem izločanja neutemeljenih obtožb iz nadaljnjih procesnih obravnav. Na drugi strani pa je varovalo pred arbitrarnimi in neupravičenimi pregoni. O dokaznem standardu za preskus obtožbe se v praksi slovenskega postopka razmišlja zlasti v količinskem, ne pa tudi kakovostnem smislu.
Preskus obtožbe ima v kazenskem postopku dvojno vlogo. Na eni strani je mehanizem izločanja neutemeljenih obtožb iz nadaljnjih procesnih obravnav. Na drugi strani pa je varovalo pred arbitrarnimi in neupravičenimi pregoni. O dokaznem standardu za preskus obtožbe se v praksi slovenskega postopka razmišlja zlasti v količinskem, ne pa tudi kakovostnem smislu. K neustreznemu pristopu je pripomoglo ustavno sodišče, ko je odločilo, da se za preskus obtožbe zahteva »nekoliko višji« dokazni standard od utemeljenega suma. Vendar bi moralo iskanje primernega dokaznega standarda za preskus obtožbe slediti vprašanju, kakšne možnosti ima obtožni akt za uspeh (obsodbo obtoženca) v nadaljnjem postopku, ne pa zgolj njegova količinska ocena.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo