Vidovdanska ustava v luči različnih vizij jugoslovanstva

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 1-2

Avtor z analizo primarnih dokumentov in sekundarnih mnenj analizira ključ- ne točke spora med različnimi ustavnimi strategijami v postopku oblikovanja ustave Kraljevine SHS v letu 1921. 
Avtor z analizo primarnih dokumentov in sekundarnih mnenj analizira ključ- ne točke spora med različnimi ustavnimi strategijami v postopku oblikovanja ustave Kraljevine SHS v letu 1921. Do največjih delitev je prihajalo pri vprašanju notranje teritorialne ureditve. Ključne slovenske in hrvaške politične stranke niso bile povsem poenotene, vendar so kljub temu zagovarjale ohranjanje zgodovinskih mej, kar je bilo v skladu s strategijo federalizacije države po nacionalnem načelu. S pomočjo različnih politično-pravnih manevrov so bili ti privrženci alternativne državne ureditve v ustavnem procesu povsem prezrti. Končna vidovdanska ustava je uveljavila unitaristično ureditev, ki je bila predvsem prvovrsten dosežek tistega dela politične elite, ki si je prizadeval bodisi za uresničitev velikosrbske ideje bodisi za idejo jugoslovanskega nacionalizma pod srbskim vodstvom.

Ključne besede: vidovdanska ustava, državna organizacija, politična strategija, federalizem, lokalna uprava.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo