Uveljavljanje pravice narodov do zunanje samoodločbe

Pravnik, let. 64 (126), št. 3-4, str. 163–188.

Prispevek obravnava pravico narodov do zunanje samoodločbe z vidika mednarodnega prava človekovih pravic in prava mednarodnih oboroženih spopadov. Pravica do zunanje samoodločbe je opredeljena kot pravica naroda do opredelitve lastnega političnega statusa in socialno-ekonomskega razvoja brez tujega vmešavanja. Prispevek sledi tezi, da je zunanja samoodločba kolektivna pravica univerzalne narave, ki jo uživajo vsi narodi.
Prispevek obravnava pravico narodov do zunanje samoodločbe z vidika mednarodnega prava človekovih pravic in prava mednarodnih oboroženih spopadov. Pravica do zunanje samoodločbe je opredeljena kot pravica naroda do opredelitve lastnega političnega statusa in socialno-ekonomskega razvoja brez tujega vmešavanja. Prispevek sledi tezi, da je zunanja samoodločba kolektivna pravica univerzalne narave, ki jo uživajo vsi narodi. Posebna pozornost je posvečena pogojem za njeno uresničitev (pogoj naroda, hudih kršitev človekovih pravic ter nemožnosti drugačne rešitve) in pravici do odcepitve, ki naj se dopusti le v izrednih okoliščinah kot edina še preostala možnost za popravo krivic in zlorab, ki jih je narod utrpel. Nazadnje so obravnavane narodnoosvobodilne vojne kot mednarodni oboroženi spopadi, v katerih se narodi bojujejo za samoodločbo, in narodnoosvobodilna gibanja kot legitimni nosilci pravice do zunanje samoodločbe.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo