»Ukradeni otroci« in sodna imuniteta držav

Pravnik, Ljubljana 2012, let. 67 (129), št. 5-6, str. 321−350

Nedavna sodba Meddržavnega sodišča o sodnih imunitetah države (Nemčija proti Italiji: intervencija Grčije) je avtorico spodbudila k ponovni proučitvi od- ločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Up-13/99, s katero je zavrnilo ustavno pritožbo, v kateri je ustavni pritožnik zatrjeval, da so bile kršene nje- gove ustavne pravice, ker so slovenska sodišča zavrgla njegovo civilno odškod- ninsko tožbo proti Nemčiji zaradi škode, ki jo je utrpel kot prisilno izseljen otrok med drugo svetovno vojno. Odločitve vseh slovenskih sodišč so temeljile na mednarodnopravnem pravilu o sodni imuniteti države za ravnanja iure im- perii kot oviri za vsebinsko odločanje v tej zadevi. Proučitev sodbe Meddržav- nega sodišča v primeru sodne imunitete države presenetljivo spominja na raz- loge Ustavnega sodišča v zadevi »ukradeni otroci«. Meddržavno sodišče se na več mestih sklicuje na odločbo Up-13/99, pri čemer ostaja pri svojem trdnem stališču, da ni izjeme od pravila sodne imunitete države za njeno ravnanje iure imperii. To drži tudi takrat, kadar država krši kogentne norme mednarodnega prava, saj je po stališču Meddržavnega sodišča pravilo o sodni imuniteti pro- cesne narave in kot takšno ne more biti v nasprotju z materialnopravno ius cogens normo mednarodnega prava.
Nedavna sodba Meddržavnega sodišča o sodnih imunitetah države (Nemčija proti Italiji: intervencija Grčije) je avtorico spodbudila k ponovni proučitvi od- ločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Up-13/99, s katero je zavrnilo ustavno pritožbo, v kateri je ustavni pritožnik zatrjeval, da so bile kršene nje- gove ustavne pravice, ker so slovenska sodišča zavrgla njegovo civilno odškod- ninsko tožbo proti Nemčiji zaradi škode, ki jo je utrpel kot prisilno izseljen otrok med drugo svetovno vojno. Odločitve vseh slovenskih sodišč so temeljile na mednarodnopravnem pravilu o sodni imuniteti države za ravnanja iure im- perii kot oviri za vsebinsko odločanje v tej zadevi. Proučitev sodbe Meddržav- nega sodišča v primeru sodne imunitete države presenetljivo spominja na raz- loge Ustavnega sodišča v zadevi »ukradeni otroci«. Meddržavno sodišče se na več mestih sklicuje na odločbo Up-13/99, pri čemer ostaja pri svojem trdnem stališču, da ni izjeme od pravila sodne imunitete države za njeno ravnanje iure imperii. To drži tudi takrat, kadar država krši kogentne norme mednarodnega prava, saj je po stališču Meddržavnega sodišča pravilo o sodni imuniteti pro- cesne narave in kot takšno ne more biti v nasprotju z materialnopravno ius cogens normo mednarodnega prava.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2012

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo