Tožbeni zahtevki v primeru sodnega varstva zoper odpoved pogodbe o zaposlitvi

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 5-6, str. 285−304.

Pri pregledu sodne prakse v individualnih delovnih sporih, povezanih s prenehanjem delovnega razmerja, je zaslediti številne različno oblikovane tožbene zahtevke, ki z vidika civilnega procesnega prava pogosto niso ustrezni. Le ob ustrezno oblikovanem tožbenem zahtevku ugodilna sodna odločba pomeni učinkovito varstvo pravic.
Pri pregledu sodne prakse v individualnih delovnih sporih, povezanih s prenehanjem delovnega razmerja, je zaslediti številne različno oblikovane tožbene zahtevke, ki z vidika civilnega procesnega prava pogosto niso ustrezni. Na tem področju individualno delovno procesno pravo ne vsebuje specialnih določb, kar pomeni, da je treba izhajati iz določb splošnega pravdnega postopka, ki kot temeljno načelo določa načelo dispozitivnosti oziroma vezanosti sodišča na tožbeni zahtevek. Le ob ustrezno oblikovanem tožbenem zahtevku ugodilna sodna odločba pomeni učinkovito varstvo pravic. 
Tožbeni zahtevek ob domnevno nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi je po svoji pravni naravi ugotovitven, lahko skupaj z dajatvenim zahtevkom za poziv nazaj na delo in za povračilo škode oziroma poplačilo terjatev, zapadlih v času nezakonitega stanja, ki ga je treba specificirati po višini, sicer ni izvršljiv. Glede reintegracije pa zadošča zahteva tožnika, da ga tožena stranka pozove nazaj na delo.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo