Stečajna kriminaliteta

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 1-2, str. 29−75.

V prispevku so obravnavani kriminološki, kriminalistični in kazenskopravni vidiki stečaja kot posledice, načina prikrivanja ali priložnosti za storitev gospodarskih kaznivih dejanj. Opredeljene so kritične točke pri poslovanju, opisani značilni poslovni dogodki, iz katerih lahko izhaja sum, in značilne oblike gospodarskega kriminala, povezanega s stečajem.
V prispevku so obravnavani kriminološki, kriminalistični in kazenskopravni vidiki stečaja kot posledice, načina prikrivanja ali priložnosti za storitev gospodarskih kaznivih dejanj. Opredeljene so kritične točke pri poslovanju, opisani značilni poslovni dogodki, iz katerih lahko izhaja sum, in značilne oblike gospodarskega kriminala, povezanega s stečajem. Prikazane so vsebinske in procesne podlage za odkrivanje in dokazovanje stečajne kriminalitete pri finančno-računovodskem, revizijskem in kriminalističnem nadzoru s poudarkom na virih informacij, načinu preiskovanja in sodelovanju med organi (pred)kazenskega postopka. V osrednjem delu prispevka so obdelana značilna kazniva dejanja v zvezi s stečajem: lažni stečaj z namenom neplačila in lažni stečaj z namenom oškodovanja upnikov (226. člen KZ-1) ter oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1). Razloženi so pojmi storilcev in udeležencev, izvršitvena dejanja, krivdne oblike, vzročna zveza in posebnosti, povezane z osebnim stečajem.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo