Spregledano pri prenosu: Direktiva in Zakon o finančnih zavarovanjih

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 75 (137), št. 11-12

Avtor kritično presoja prenos Direktive 2002/47/ES o finančnih instrumentih v slovensko zakonodajo, predvsem glede instituta prenosa finančnega instrumenta v zavarovanje. Pri tem argumentira, da 13. uvodna izjava Direktive ne dopušča kvalifikacije takega prenosa kot stvarnopravnega zavarovanja oziroma fiduciarnega prenosa v zavarovanje. 
Avtor kritično presoja prenos Direktive 2002/47/ES o finančnih instrumentih v slovensko zakonodajo, predvsem glede instituta prenosa finančnega instrumenta v zavarovanje. Pri tem argumentira, da 13. uvodna izjava Direktive ne dopušča kvalifikacije takega prenosa kot stvarnopravnega zavarovanja oziroma fiduciarnega prenosa v zavarovanje. Pravne značilnosti prenosa finančnega instrumenta v zavarovanje po Direktivi in Zakonu o finančnih zavarovanjih (ZFZ) tako presega naravo fiduciarnih zavarovanj prenosov, da je treba prenos finančnega instrumenta v zavarovanje obravnavati ločeno od stvarnopravnih zavarovanj kot samosvoje tipe poslov – poslov finančnih zavarovanj. Predstavljenim primerom neustreznega prenosa Direktive 2002/47/ES v slovensko zakonodajo avtor ponuja pravno razlago ZFZ ter sodne prakse Sodišča Evropske unije, ki omogoča razlago ZFZ v skladu z Direktivo 2002/47/ES. Zaradi gospodarske pomembnosti poslov finančnega zavarovanja ne glede na to predlaga, da se ugotovljene pomanjkljivosti ZFZ odpravijo s čimprejšnjo spremembo zakona.

Ključne besede: finančno zavarovanje, prenos finančnega instrumenta v zavarovanje, gotovina, finančni instrumenti, stvarnopravna zavarovanja, fiduciarni posli, kvalifikacija, izvedeni finančni instrumenti, vrednotenje po tržnih vrednostih, osebna veljavnost, tretje države, brexit, razlaga, pobot zaradi predčasnega prenehanja, dogovor o izravnavi, kolizijska pravila, renvoi, Baselska pravila.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo