Sodobno stvarno pravo

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 5-6

Knjiga Lastninska pravica in etažna lastnina je izšla leta 2019 v založbi Planet GV in ABC nepremičnine ter je del nastajajočega Komentarja Stvarnopravnega zakonika. 
Knjiga Lastninska pravica in etažna lastnina je izšla leta 2019 v založbi Planet GV in ABC nepremičnine ter je del nastajajočega Komentarja Stvarnopravnega zakonika. Obravnava lastninsko pravico kot temeljno stvarno pravica. Delo je znanstvena monografija priznanih pravnih strokovnjakov (urednika sta dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur), ki bo nedvomno pomembno vplivalo na razvoj slovenske pravne teorije in sodne prakse.

Ključne besede: stvarno pravo, stvarne pravice, načela stvarnega prava, lastninska pravica, sosedsko pravo, etažna lastnina, posest, sodno varstvo.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo