Skupna havarija od antike do danes

Pravnik, Ljubljana 2011, let. 66 (128), št. 1-2, str. 87-110.

Skupna havarija se je pojavila že v času, ko zavarovanja še niso bila razvita, predstavlja pa zelo specifičen pravni institut, ki se uporablja le v pomorskem prometu. Da se preprečijo spori o tem, čigavo blago bo žrtvovano, in prihrani dragoceni čas, se pravila skupne havarije uporabljajo, kadar je žrtev opravljena z namenom rešitve skupne odprave iz skupne nevarnosti. Vsi trgovci in ladjar prispevajo sorazmerno k škodi, ki nastane iz skupne havarije.
Skupna havarija se je pojavila že v času, ko zavarovanja še niso bila razvita, predstavlja pa zelo specifičen pravni institut, ki se uporablja le v pomorskem prometu. Da se preprečijo spori o tem, čigavo blago bo žrtvovano, in prihrani dragoceni čas, se pravila skupne havarije uporabljajo, kadar je žrtev opravljena z namenom rešitve skupne odprave iz skupne nevarnosti. Vsi trgovci in ladjar prispevajo sorazmerno k škodi, ki nastane iz skupne havarije.
Prva uzakonitev skupne havarije naj bi bila z otoka Rodosa v antični Grčiji okrog leta 800 pred Kristusom, vendar besedilo ni nikjer ohranjeno. Lex Rhodia poznamo iz virov starega Rima, kjer so pravila zakona prevzeli in jih začeli razvijati. Skupna havarija je skupaj z rimskim pravom prešla v srednjeveška evropska prava in je bila prisotna v nadaljnjem razvoju prava vse do danes. V 19. stoletju je skupna havarija našla pot v mnoge trgovinske in pomorske zakonike, mednarodno ureditev pa je dobila leta 1890 z Yorško-Antwerpenskimi pravili. Kljub zelo staremu izvoru in nekaterim kritikam se je skupna havarija ohranila in se še danes uporablja.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2011

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo