Pravni vidiki ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 9-10

Avtor analizira pravno ureditev ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji, posebej pravni položaj družb za ravnanje z odpadno embalažo. 
Avtor analizira pravno ureditev ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji, posebej pravni položaj družb za ravnanje z odpadno embalažo. Pri tem analizira za poslovanje teh družb ključno vprašanje, in sicer ali morajo te družbe od izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki prevzemati vso odpadno embalažo, ki jo ti zberejo, čeprav ta količina presega količino, ki jo dajo na trg zavezanci. Po avtorjevem mnenju zakonodajalec s sprejemom Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE) ni določil, da bi morale DROE pri izvajalcih javnih služb prevzemati vso odpadno embalažo, tudi tisto, ki presega količine, za katere imajo sklenjene pogodbe in dobijo zanje plačilo, in tudi ni uredil drugih vprašanj, ki bi jih moral, če bi DROE predpisal tako razširjeno obveznost oziroma pogoj.

Ključne besede: odpadna embalaža, družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo