Pravice istospolnih partnerjev v razmerju do otrok

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 7-8, str. 495−524.

V prispevku avtorica obravnava pravice istospolnih partnerjev do otrok. Posebej se je ukvarjala z vprašanji posvojitve, nadomestnega materinstva in oploditve z biomedicinsko pomočjo pri nas in v Evropi. Na podlagi pregleda slovenske pravne ureditve je ugotovila, da z načinom urejanja istospolnih partnerskih skupnosti ne izpeljujemo ustavnega načela enakosti. Prepričana je, da predlagani Družinski zakonik dopolnjuje veljavno zakonodajo in ureja neurejeno.
V prispevku avtorica obravnava pravice istospolnih partnerjev do otrok. Posebej se je ukvarjala z vprašanji posvojitve, nadomestnega materinstva in oploditve z biomedicinsko pomočjo pri nas in v Evropi. V ta namen je pregledala zakonodajo evropskih držav in sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Na podlagi pregleda slovenske pravne ureditve je ugotovila, da z načinom urejanja istospolnih partnerskih skupnosti ne izpeljujemo ustavnega načela enakosti. Zakonodaja je pri urejanju diskriminatorna in pomanjkljiva. Pravne posledice, ki jih prinaša, ne zagotavljajo zadostne pravne zaščite parom, ki se odločijo za registracijo svoje skupnosti. Ureditve vprašanj med partnerjema in (morebitnimi) otroki ni, čeprav bi morala biti otrokova blaginja in korist pri urejanju najvišje in absolutno merilo. Prepričana je, da predlagani Družinski zakonik dopolnjuje veljavno zakonodajo in ureja neurejeno.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo