Pomen sodne ideologije v pravu

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 7-8

Avtor išče odgovore na dve raziskovalni vprašanji. Prvič, kaj je sodna ideologija oziroma ideologija posameznih sodnikov in sodišč, ki jih sestavljajo? Drugič, kakšen je pomen sodne ideologije v pravnem sistemu, zlasti v sodnih postopkih, konkretno pri sprejemanju sodnih odločitev ter pri oblikovanju pravne argumentacije zanje? Razprava je razdeljena v dva dela. 
Avtor išče odgovore na dve raziskovalni vprašanji. Prvič, kaj je sodna ideologija oziroma ideologija posameznih sodnikov in sodišč, ki jih sestavljajo? Drugič, kakšen je pomen sodne ideologije v pravnem sistemu, zlasti v sodnih postopkih, konkretno pri sprejemanju sodnih odločitev ter pri oblikovanju pravne argumentacije zanje? Razprava je razdeljena v dva dela. Prvi obravnava sodno ideologijo, tako da jo razmeji od sodne filozofije kakor tudi od ideologije na splošno, potem pa sodno ideologijo postavi še v večrazsežni okvir. V drugem pa se razprava osredini na pomen in vlogo sodne ideologije pri opravljanju sodniškega poklica, pri sprejemanju in utemeljevanju sodnih odločitev v konkretnih sodnih postopkih. Iz razprave izhaja, da glede tega vprašanja v teoriji in praksi obstajajo trije diametralno nasprotni pristopi, ki pričajo o tem, da gre pravzaprav za tri sistemsko različna razumevanja prava kot takega. Na podlagi izbire tako imenovanega diskurzivnega pojmovanja prava avtor sklene, da lahko sodna ideologija precej vpliva na izdane sodne odločbe ter da prav zato zahteva podrobno in kritično analizo s strani pravne akademske stroke.

Ključne besede: sodna ideologija, sodna filozofija, večrazsežna ideologija, trije pojmi prava, sojenje.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo