Osnove računovodskih izkazov za pravnike

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 5-6

Prispevek je prikaz dela Osnove računovodskih izkazov za pravnike, ki je izšlo leta 2019 v Založbi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Delo ima 145 strani, namenjeno pa je zlasti študentom prava in pravnikom.

Ključne besede: računovodski izkazi, pravniki, prihodki, stroški, letno poro- čilo, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov.


Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo