Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 11-12

Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas v Sloveniji ni enotno urejena za vse delavce, zaposlene za določen čas. Upravičenost do nje in njena višina sta odvisni tako od načina prenehanja pogodbe o zaposlitvi kot tudi od razloga za njeno sklenitev. 
Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas v Sloveniji ni enotno urejena za vse delavce, zaposlene za določen čas. Upravičenost do nje in njena višina sta odvisni tako od načina prenehanja pogodbe o zaposlitvi kot tudi od razloga za njeno sklenitev. Članek obravnava smiselnost uvajanja razlik ter prikazuje nejasnosti in nedoslednosti v zakonski ureditvi odpravnine za določen čas. V članku so najprej predstavljeni statistični podatki o delovnem razmerju v tretjem četrtletju 2019, nato je na splošno predstavljena pogodba o zaposlitvi za določen čas in načini njenega prenehanja. Osrednji del zajema pregled ureditve odpravnine in njene višine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, s prikazom povezanih odločitev Sodišča Evropske unije. V sklepnem delu so na splošno predstavljeni ukrepi zoper delodajalca za primer neplačila odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter povezava med odpravnino in socialnimi pravicami delavca.

Ključne besede: Zakon o delovnih razmerjih, pogodba o zaposlitvi za določen čas, odpravnina, pogoji, izplačilo.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo