Neodvisnost in nepristranskost arbitra v mednarodni gospodarski arbitraži

Pravnik, Ljubljana 2011, let. 66 (128), št. 3-4, str. 197−222

Prispevek obravnava problematiko zagotavljanja neodvisnosti in nepristranskosti arbitrov v postopkih mednarodne gospodarske arbitraže kot enega izmed temeljih načel arbitražnega postopka. V uvodnem delu avtor predstavi primerjalnopravni pregled pojmov neodvisnosti in nepristranskosti arbitrov ter ugotavlja, da je v praksi ločevanje med pojmoma pogosto težavno in da se pojma pogosto uporabljata kot celota. V okviru preventivnih pravnih mehanizmov za zagotavljanje neodvisnosti in nepristranskosti arbitrov avtor obravnava prepoved komuniciranja s strankami arbitražnega postopka in dolžnost razkritja, ki sta pojasnjeni s prikazom konkretnih tipičnih položajev, v katerih uporaba teh mehanizmov pride v poštev. Prav tako so predstavljena stališča, ki so se izoblikovala v primerjalni arbitražni in sodni praksi, ter s strani avtorja izoblikovana možna merila, ki bi se lahko uporabila za presojo neodvisnosti in nepristranskosti arbitrov v tipičnih položajih. Na koncu se prispevek ukvarja z odvisnostjo oziroma pristranskostjo kot izločitvenim razlogom za arbitra in postopkom za izločitev arbitra, ki je predstavljen na praktičnih primerih.
Prispevek obravnava problematiko zagotavljanja neodvisnosti in nepristranskosti arbitrov v postopkih mednarodne gospodarske arbitraže kot enega izmed temeljih načel arbitražnega postopka. V uvodnem delu avtor predstavi primerjalnopravni pregled pojmov neodvisnosti in nepristranskosti arbitrov ter ugotavlja, da je v praksi ločevanje med pojmoma pogosto težavno in da se pojma pogosto uporabljata kot celota. V okviru preventivnih pravnih mehanizmov za zagotavljanje neodvisnosti in nepristranskosti arbitrov avtor obravnava prepoved komuniciranja s strankami arbitražnega postopka in dolžnost razkritja, ki sta pojasnjeni s prikazom konkretnih tipičnih položajev, v katerih uporaba teh mehanizmov pride v poštev. Prav tako so predstavljena stališča, ki so se izoblikovala v primerjalni arbitražni in sodni praksi, ter s strani avtorja izoblikovana možna merila, ki bi se lahko uporabila za presojo neodvisnosti in nepristranskosti arbitrov v tipičnih položajih. Na koncu se prispevek ukvarja z odvisnostjo oziroma pristranskostjo kot izločitvenim razlogom za arbitra in postopkom za izločitev arbitra, ki je predstavljen na praktičnih primerih.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2011

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo