Nekaj vprašanj (in odgovorov?) glede ureditve krivde v Rimskem statutu

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 7-8, str. 401−425.

Ureditev krivde ter pravne in dejanske zmote iz 30. oziroma 32. člena Rimskega statuta je novost v statutih mednarodnih in hibridnih sodišč. Članek proučuje ureditev (ne)prištevnosti, podrobnejšo zgradbo naklepa in pravne zmote.
Ureditev krivde ter pravne in dejanske zmote iz 30. oziroma 32. člena Rimskega statuta je novost v statutih mednarodnih in hibridnih sodišč. Članek proučuje ureditev (ne)prištevnosti, podrobnejšo zgradbo naklepa in pravne zmote. Na ureditev »psihičnega elementa« v Rimskem statutu je mogoče gledati z dveh strani. Na eni strani pomeni velik napredek, saj so prvič v zgodovini mednarodnega kazenskega prava splošna pravila o krivdi izrecno zapisana. Na drugi strani pa pokaže ureditev v statutu in Zakonskih znakih kaznivih dejanj ob pozornejšem pregledu množico nasprotij, zlasti med statutom in Zakonskimi znaki. Prvi odstavek 30. člena vsebuje splošno pravilo, ki naj bi veljalo v vseh, razen v izjemnih primerih, a je teh izjemnih primerov veliko. Od vseh neskladij med statutom in Zakonskimi znaki so seveda najbolj sporni primeri, ko Znaki kaznivih dejanj znižujejo standard za krivdo in s tem širijo kazensko odgovornost storilcev. Poleg tega vprašanje krivde, čeprav imamo splošna pravila, ostaja vprašanje posebnega dela. Tudi MKS ni kritično in precej znižuje standarde iz statuta.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo