Nagrade stečajnih upraviteljev kot sredstvo za doseganje ex post učinkovitosti insolvenčnih postopkov

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 3-4

Članek obravnava vprašanje vpliva nagrajevanja stečajnih upraviteljev na ex post učinkovitost insolvenčnih postopkov. Čeprav gre za zelo pomembno temo insolvenčnega prava, je o tem v literaturi napisanega zelo malo. Avtor v članku upravitelje obravnava kot agente upnikov (principala) in preučuje možnosti, kako z nagradami motivirati upravitelje, da delujejo v skladu z željami upnikov. 
Članek obravnava vprašanje vpliva nagrajevanja stečajnih upraviteljev na ex post učinkovitost insolvenčnih postopkov. Čeprav gre za zelo pomembno temo insolvenčnega prava, je o tem v literaturi napisanega zelo malo. Avtor v članku upravitelje obravnava kot agente upnikov (principala) in preučuje možnosti, kako z nagradami motivirati upravitelje, da delujejo v skladu z željami upnikov. Pri tem avtor zaključuje, da bi se morali v skladu z razumskim pristopom zavzemati za take modele nagrajevanja, ki bi upravitelje motivirali, da čim bolje unovčijo premoženje dolžnika in da postopek vodijo s čim manjšimi stroški. Analiza stroškov stečajnih postopkov in nagrad stečajnih upraviteljev nakazuje na to, da so stroški postopkov v povprečju in v mediani bistveno previsoki, nagrade upraviteljev pa so po regresijski analizi statistično značilno odvisne predvsem od višine stečajne mase, ugotovljenega premoženja v otvoritvenem poročilu in poplačila upnikov. Podatki hkrati dokazujejo, da so slovenski upravitelji tako v absolutnih zneskih kot tudi v odstotkih od stečajne mase plačani manj kot njihovi kolegi v primerjanih državah. V sklepu avtor poudari, da veljavni sistem nagrajevanja upraviteljev v stečajnih postopkih nad pravnimi osebami temelji na treh merilih, ki pa glede na postavljene cilje nagrajevanja niso optimalni in upraviteljem ponujajo napačne spodbude.

Ključne besede: insolvenčno pravo, stečaj, stroški stečajnega postopka, nagrada stečajnega upravitelja.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo