Mehanizmi boja proti rasizmu in ksenofobiji z vidika Lizbonske pogodbe

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 11-12, str. 695−715.

Avtorica se v prispevku ukvarja z vprašanjem, ali bo uveljavitev Lizbonske pogodbe pripomogla k učinkovitejšemu boju Unije proti rasizmu in ksenofobiji. Avtorica predvidene spremembe kritično presoja in ugotavlja, da ta pogodba, ni ključna za povečanje učinkovitosti ukrepov zoper rasno diskriminacijo in nestrpnost. Ob tej ugotovitvi se poraja vprašanje, kakšen je sploh doseg ustanovitvenih pogodb na tem področju, in to tudi ob predpostavki, da se na ravni primarnega prava Skupnosti kodificirajo vse v sodobnem kontekstu bistvene skupinske determinante in okoliščine.
Avtorica se v prispevku ukvarja z vprašanjem, ali bo uveljavitev Lizbonske pogodbe pripomogla k učinkovitejšemu boju Unije proti rasizmu in ksenofobiji. V uvodnem delu je podan strnjen pregled razvoja instrumentov, katerih namen
je odpraviti ali vsaj zmanjšati manifestacije rasnih in ksenofobičnih incidentov, ki jim je Unija v zadnjih desetletjih priča vse pogosteje. Poudarek je na postopnem izoblikovanju splošnega pravnega in institucionalnega okvira, kakršnega so vzpostavile ustanovitvene pogodbe in njihove nadaljnje spremembe, posebna pozornost pa je posvečena novostim, ki jih v obstoječi okvir uvaja za mnoge na sporen in nedemokratičen način izpogajana Lizbonska pogodba. Avtorica predvidene spremembe kritično presoja in ugotavlja, da ta pogodba, ni ključna za povečanje učinkovitosti ukrepov zoper rasno diskriminacijo in nestrpnost. Ob tej ugotovitvi se poraja vprašanje, kakšen je sploh doseg ustanovitvenih pogodb na tem področju, in to tudi ob predpostavki, da se na ravni primarnega prava Skupnosti kodificirajo vse v sodobnem kontekstu bistvene skupinske determinante in okoliščine.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo