Laesio enormis v gospodarskem pogodbenem pravu

Pravnik, let. 64 (126), št. 1-2, str. 5–24.

Avtor v prispevku s pomočjo zgodovinske, primerjalne in ekonomske analize razpravlja o (ne)potrebnosti instituta laesio enormis v gospodarskem pogodbenem pravu. Avtor ugotavlja, da povzroča ta institut ekonomsko neoptimalen razvoj trga informacij ter s tem manjša družbeni proizvod.
Avtor v prispevku s pomočjo zgodovinske, primerjalne in ekonomske analize razpravlja o (ne)potrebnosti instituta laesio enormis v gospodarskem pogodbenem pravu. Pri tem ugotavlja, da moderne zakonodaje v veliki večini nasprotujejo klasičnemu, aritmetičnemu pravilu o nadpolovičnem prikrajšanju, oškodovani pogodbeni stranki, katere dajatev je bila v velikem nesorazmerju z dajatvijo nasprotne stranke, pa prek različnih pravnih institutov še vedno omogočajo, da takšno pogodbo uspešno izpodbija. V sklepu avtor ugotavlja, da institut povzroča ekonomsko neoptimalen razvoj trga informacij ter s tem manjša družbeni proizvod. Laesio enormis namreč ne omogoča vrednotenja znanja in informacij kot strošek ter s tem zanemari dejstvo, da ne gre za dve vnaprej dani dobrini, temveč za posledico investicije v preteklosti, ki se mora poplačati v sedanjosti.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo