Komu (pravo) zvoni? O pravnem in družbeno- političnem izključevanju nedokumentiranih migrantov

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 3-4

Avtor preučuje, zakaj so nedokumentirani imigranti posebno ranljiva družbena skupina v državah gostiteljicah. Pri tem izhaja iz trditve, da je osrednji razlog ranljivosti teh posameznikov nezakonitost njihovega bivanja na ozemlju določene države. 
Avtor preučuje, zakaj so nedokumentirani imigranti posebno ranljiva družbena skupina v državah gostiteljicah. Pri tem izhaja iz trditve, da je osrednji razlog ranljivosti teh posameznikov nezakonitost njihovega bivanja na ozemlju določene države. Slednja prevzema vlogo vse zaznamujočega pravnega statusa, ki nedokumentirane imigrante med drugim izpostavlja visoki meri arbitrarnosti v stikih s terenskimi uradniki države gostiteljice. Poleg tega je družbeno okolje, v katerega prihajajo, pogosto nasičeno z lažnimi trditvami o njihovih namenih, načrtnim ustvarjanjem negativnih stereotipov in vsesplošnim strašenjem pred tujci. Tako avtor trdi, da arbitrarnost kot mehanizem pravnega izključevanja nedokumentiranih imigrantov pogosto dopolnjujejo in krepijo mehanizmi družbeno-političnega izključevanja. Namen tega prispevka je tako preučiti značilnosti pravnega in družbeno-političnega izključevanja, še zlasti pa pokazati, kako se ti mehanizmi medsebojno dopolnjujejo. Tako avtor združuje pravnofilozofsko analizo relevantnih pravnih pojavov z bolj sociološko-politološko usmerjenim preučevanjem jezikovnih praks, ki se v nekaterih okoljih oblikujejo v povezavi z nedokumentiranimi imigranti. Na koncu na primeru izbrisanih preizkusi teze in metodološki pristop iz prvega dela. Sklene z ugotovitvijo, da je izključevanje nedokumentiranih imigrantov kompleksen pravni in družbeno-politični pojav.

Ključne besede: nedokumentirani migranti, arbitrarnost, pravno izključevanje, družbeno izključevanje, drugačenje.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo