Kaznivo dejanje agresije

Pravnik, Ljubljana 2012, let. 67 (129), št. 3-4, str. 199−228

Avtorji so v prispevku prikazali prizadevanja mednarodne skupnosti za dose- go enotne opredelitve kaznivega dejanja agresije, in sicer od prepovedi vojne in nürnberških procesov pa do končnega sprejema na Pregledni konferenci Rimskega statuta v Kampali. Dodan je tudi pregled in kritika njenega sprejema v slovensko zakonodajo. Avtorji so zadnjih nekaj let pred sprejemom sodelo- vali v pogajanjih v okviru Posebne delovne skupine za kaznivo dejanje agresije, zato so predstavljeni pristopi k problematiki, ki so bili uporabljeni, in nekate- ra manj znana stališča držav. Članek je razdeljen na štiri vsebinske dele: opis prizadevanj držav pred Pregledno konferenco, analizo predloga opredelitve s poudarkom na odprtih vprašanjih za pogajanja na sami konferenci, analizo sprejetih odločitev na Pregledni konferenci in na koncu tudi analizo vključitve opredelitve kaznivega dejanja agresije v slovensko zakonodajo z zadnjo novelo Kazenskega zakonika (KZ-1B), kjer so izpostavljene nekatere pomanjkljivosti implementacije.
Avtorji so v prispevku prikazali prizadevanja mednarodne skupnosti za dose- go enotne opredelitve kaznivega dejanja agresije, in sicer od prepovedi vojne in nürnberških procesov pa do končnega sprejema na Pregledni konferenci Rimskega statuta v Kampali. Dodan je tudi pregled in kritika njenega sprejema v slovensko zakonodajo. Avtorji so zadnjih nekaj let pred sprejemom sodelo- vali v pogajanjih v okviru Posebne delovne skupine za kaznivo dejanje agresije, zato so predstavljeni pristopi k problematiki, ki so bili uporabljeni, in nekate- ra manj znana stališča držav. Članek je razdeljen na štiri vsebinske dele: opis prizadevanj držav pred Pregledno konferenco, analizo predloga opredelitve s poudarkom na odprtih vprašanjih za pogajanja na sami konferenci, analizo sprejetih odločitev na Pregledni konferenci in na koncu tudi analizo vključitve opredelitve kaznivega dejanja agresije v slovensko zakonodajo z zadnjo novelo Kazenskega zakonika (KZ-1B), kjer so izpostavljene nekatere pomanjkljivosti implementacije.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2012

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo