Kazenskopravni vidiki komunikacijske zasebnosti na delovnem mestu

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 7-8, str. 427−446.

Pravica delavcev do komunikacijske zasebnosti na delovnem mestu postaja z razmahom sodobne komunikacijske tehnologije čedalje bolj aktualno vprašanje ustavnega in delovnega prava. Avtorica znanim razsežnostim te problematike dodaja kazenskopravni pogled. Pri tem izhaja iz dejstva, da na področju komunikacijske zasebnosti na delovnem mestu trčita (vsaj) dve ustavno varovani pravici.
Pravica delavcev do komunikacijske zasebnosti na delovnem mestu postaja z razmahom sodobne komunikacijske tehnologije čedalje bolj aktualno vprašanje ustavnega in delovnega prava. Avtorica znanim razsežnostim te problematike dodaja kazenskopravni pogled. Pri tem izhaja iz dejstva, da na področju komunikacijske zasebnosti na delovnem mestu trčita (vsaj) dve ustavno varovani pravici. Rešitev kolizije je v vsakem konkretnem primeru potencialno pomembna tudi za kazensko pravo, saj je od nje odvisno, ali bo v vlogi oškodovanca delavec ali delodajalec. Prispevek upošteva obe možnosti, zato so kazenskopravni vidiki komunikacijske zasebnosti na delovnem mestu prikazani z dveh zornih kotov. Najprej avtorica predstavi kazenskopravno varstvo delavčeve komunikacijske zasebnosti na delovnem mestu, nato pa kazenskopravno varstvo delodajalca zaradi delavčeve zlorabe pravice do komunikacijske zasebnosti. Pri tem opozori tudi na ključno stično točko med obema vidikoma, ki se kaže v vprašanju veljavnosti dokazov, pridobljenih s posegom v komunikacijsko zasebnost delavca.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo