Izmenjava osebnih podatkov v letalskem potniškem prometu med EU in ZDA

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 5-6, str. 365−389.

Za preprečevanje terorizma so oblastni organi pripravljeni uporabiti različna sredstva, med katerimi so tudi zbiranje, obdelava in hranjenje osebnih podatkov posameznikov. Po vzoru ZDA, ki so na tem področju vodilne, tudi na ravni EU prihaja do teženj po vzpostavitvi sistema za izmenjavo evidenc imen letalskih potnikov, saj skoraj vsako načrtovanje terorističnih napadov vključuje potovanje z letali, tako EU kot ZDA pa v preveliki vnemi pri vzpostavljanju varnostnih ukrepov in nadzorovanju potnikov vse prevečkrat prestopijo meje dopustnega in zakonitega poseganja v posameznikovo zasebnost in intimo.
Eden najbolj resnih problemov, s katerimi se danes spoprijemajo države, je terorizem. Področje, na katerem je problem terorizma še posebej poudarjen, je letalski potniški promet. Za preprečevanje terorizma so oblastni organi pripravljeni uporabiti različna sredstva, med katerimi so tudi zbiranje, obdelava in hranjenje osebnih podatkov posameznikov. Po vzoru ZDA, ki so na tem področju vodilne, tudi na ravni EU prihaja do teženj po vzpostavitvi sistema za izmenjavo evidenc imen letalskih potnikov, saj skoraj vsako načrtovanje terorističnih napadov vključuje potovanje z letali (in ne samo napade na letala). Z namenom vzpostavitve varnosti v letalskem prometu so ZDA in EU sklenile vrsto sporazumov o prenosu podatkov potnikov, kar predvsem ZDA utemeljujejo z učinkovitejšo sledljivostjo in odkrivanjem teroristov ter potencialnih teroristov. Pri tem je EU bolj previdna, saj poudarja, da je treba protiteroristično dejavnost uskladiti s spoštovanjem človekovih pravic, predvsem s pravico do zasebnosti potnika (tudi pri varstvu osebnih podatkov). Kljub temu pa tako EU kot ZDA v preveliki vnemi pri vzpostavljanju varnostnih ukrepov in nadzorovanju potnikov vse prevečkrat prestopijo meje dopustnega in zakonitega poseganja v posameznikovo zasebnost in intimo.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo