France Bučar (1923–2015), starosta slovenske politike, oče slovenske ustave in nestor upravne znanosti

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 7-8

Dr. France Bučar, slovenski pravnik in politik, velja za eno najvidnejših osebnosti slovenskega prostora. Bil je predsednik prvega demokratično izvoljenega parlamenta, eden od avtorjev slovenske ustave in predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, pomembno pa je prispeval tudi k razvoju upravne znanosti na Slovenskem. 
Dr. France Bučar, slovenski pravnik in politik, velja za eno najvidnejših osebnosti slovenskega prostora. Bil je predsednik prvega demokratično izvoljenega parlamenta, eden od avtorjev slovenske ustave in predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, pomembno pa je prispeval tudi k razvoju upravne znanosti na Slovenskem. Prispevek kronološko obravnava življenjsko in poklicno pot dr. Bučarja, ki je razpeta med politično in akademsko (ter publicistično) delovanje, predstavljena pa so tudi nekatera njegova najpomembnejša dela s področja upravne znanosti ter z drugih področij delovanja.

Ključne besede: France Bučar, pravnik, politik, publicist, akademik, oče slo- venske ustave, nestor upravnih znanosti.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo