Fenomen recepcije na današnjem slovenskem ozemlju kot raziskovalni izziv

Pravnik, let. 64 (126), št. 3-4, str. 189–200.

Avtor v uvodnem delu predstavi stanje raziskav na področju recepcije rimskega prava na slovenskem ozemlju ter sklene, da je bilo temu fenomenu pri nas v nasprotju s številnimi evropskimi državami do nedavnega namenjene premalo pozornosti. Zato je odprtih vprašanj glede recepcije na Slovenskem še veliko. Članek končuje kratka predstavitev načrtovanih raziskav s področja recepcije, ki naj bi se izvedle v prihodnjih letih.
Avtor v uvodnem delu predstavi stanje raziskav na področju recepcije rimskega prava na slovenskem ozemlju ter sklene, da je bilo temu fenomenu pri nas v nasprotju s številnimi evropskimi državami do nedavnega namenjene premalo pozornosti. Zato je odprtih vprašanj glede recepcije na Slovenskem še veliko. V prihodnje bo treba izvesti več sistematičnih raziskav, ki se bodo osredotočale na specifične pravne vire ter pogodbeno in sodno prakso. Šele posamezne podrobnejše študije bodo združene izrisale jasno sliko recepcije na današnjem slovenskem ozemlju in s tem obogatile tudi evropsko pravno zgodovino. Pregledu dosedanjih splošnih ugotovitev o recepciji na Slovenskem sledi prikaz pomembnejših novejših odkritij. Avtor ugotavlja, da lahko na tej podlagi potrdimo domnevo, da sta bila potek in intenzivnost recepcije na Slovenskem na času ustrezni stopnji in tako primerljiva z dogajanjem v širšem prostoru. Članek končuje kratka predstavitev načrtovanih raziskav s področja recepcije, ki naj bi se izvedle v prihodnjih letih.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo