»Evropeizacija« mednarodnega prava na primeru izvrševanja sankcij Varnostnega sveta OZN s strani držav članic Evropske unije

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 7-8, str. 525−545.

Prispevek se ukvarja s problematiko razmerja, interakcije ter vzajemnega vpliva med evropskim in mednarodnim pravom. Predstavljen je koncept »evropeizacije« mednarodnega prava, ki pomeni zbir vplivov evropske integracije na uporabo mednarodnega prava v EU in njenih državah članicah.
Prispevek se ukvarja s problematiko razmerja, interakcije ter vzajemnega vpliva med evropskim in mednarodnim pravom. Predstavljen je koncept »evropeizacije« mednarodnega prava, ki pomeni zbir vplivov evropske integracije na uporabo mednarodnega prava v EU in njenih državah članicah. Medtem ko so v uvodnem delu prispevka prikazane splošne posledice absorpcije mednarodnopravnih obveznosti v pravni red EU (primarnost, neposredni učinek, presoja zakonitosti), je njegov ključni del osredotočen na proučitev načina izvrševanja sankcij Varnostnega sveta OZN s strani EU in njenih držav članic kot klasičnega primera »evropeiziranega« mednarodnega prava. V tem kontekstu prispevek podrobno obravnava znano sodbo v zadevi Kadi. Predstavljeni so ozadje te zadeve, analizi sodb Sodišča prve stopnje in Sodišča ES (po uveljavitvi Lizbonske pogodbe imenovanih Splošnega sodišča in Sodišča) ter pomen zadeve v smislu razmerij med pravnim redom EU in mednarodnim pravom, med zaščito temeljnih pravic in učinkovitostjo boja zoper mednarodni terorizem ter med avtonomnostjo pravnega sistema EU in načelom prevlade obveznosti iz Ustanovne listine OZN. Na koncu so navedeni tudi vplivi omenjene sodbe na najnovejše spremembe postopkov sprejemanja obvezujočih sankcij v okviru Varnostnega sveta ter njihovega izvrševanja v EU.

Spletno naročilo edicije: Številka 7-8/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo