Bližina ali oddaljenost motiva ali namena od kaznivega dejanja

Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 3-4, str. 147−169.

Avtor si prizadeva opozoriti na pomen motivov, nagibov in namenov z raziskovanjem razmerja med motivi in temeljnimi elementi v strukturi splošnega pojma kaznivega dejanja, kot so samo dejanje, določenost kaznivega dejanja v zakonu, protipravnost in krivda, oziroma po sistemu common law actus reus in mens rea.
Avtor si prizadeva opozoriti na pomen motivov, nagibov in namenov z raziskovanjem razmerja med motivi in temeljnimi elementi v strukturi splošnega pojma kaznivega dejanja, kot so samo dejanje, določenost kaznivega dejanja v zakonu, protipravnost in krivda, oziroma po sistemu common law actus reus in mens rea. Avtor zagovarja stališče, da motiva ni mogoče obravnavati brez dejanja, ker bi sicer obravnavali samo misel in nevarnost storilca in s tem dopustili vdor elementov totalitarizma. Kadar je posamezni motiv ali nagib na abstraktni ravni del zakonskega opisa kaznivega dejanja in brez tega elementa niti ni kaznivega dejanja, je del protipravnosti (neprava) določen tudi z motivom. Bližina motivov krivdi je odvisna od odgovora na vprašanje, s koliko volje je podprto storilčevo ravnanje in ali posamezni motiv ali nagib tudi konstituira voljo storilca za izvršitev kaznivega dejanja.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2010

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo