Bistvene spremembe Zakona o kazenskem postopku, ki jih prinaša novela ZKP-N

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 5-6

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP--N), ki je začel veljati 20. aprila 2019, bistveno ne posega v dosedanjo ureditev kazenskega postopka. Njegov glavni namen je omogočiti ustrezno varstvo pravic žrtev kaznivih dejanj, kot to predvideva Direktiva 2012/29/EU o žrtvah, vsebuje pa tudi druge pomembne rešitve, ki so povezane s prenosom odločb Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice, ter nekatere druge rešitve. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP--N), ki je začel veljati 20. aprila 2019, bistveno ne posega v dosedanjo ureditev kazenskega postopka. Njegov glavni namen je omogočiti ustrezno varstvo pravic žrtev kaznivih dejanj, kot to predvideva Direktiva 2012/29/EU o žrtvah, vsebuje pa tudi druge pomembne rešitve, ki so povezane s prenosom odločb Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice, ter nekatere druge rešitve. Med drugim uvaja novosti na področju prikritih preiskovalnih ukrepov, disciplinskega kaznovanja, zasega predmetov, spisov in elektronskih naprav odvetnikov in drugih oseb, če njihovo gradivo vsebuje privilegirano komunikacijo ter oškodovancu zagotavlja pravico do pritožbe zoper sodbo.

Ključne besede: sprememba kazenskega postopka, Direktiva 2012/29/EU o žrtvah, varstvo pravic oškodovanca, prikriti preiskovalni ukrepi, disciplinsko kaznovanje, privilegirana komunikacija, branje listin.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo