Arbitrarnost skrbništva za posebni primer

Pravnik, Ljubljana 2019, letnik 74 (136), št. 11-12

Sprememba družinske zakonodaje bi bila lahko pomembna ločnica v napredku skrbniškega sistema v Republiki Sloveniji. 

Sprememba družinske zakonodaje bi bila lahko pomembna ločnica v napredku skrbniškega sistema v Republiki Sloveniji. Zakonodajalec je v Družinskem zakoniku ohranil opredelitev skrbnika za posebni primer, kot jo je poznal prej veljavni zakon, in dodal, da skrbnika za posebni primer ni mogoče imenovati v primerih, ko so podani pogoji za postavitev otroka pod skrbništvo oziroma ko so podani pogoji za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo, razen če zakon določa drugače. Ob tem se v praksi še vedno pojavljajo primeri, ko se takim osebam postavi skrbnika za posebni primer, zato bo od suverenosti strokovnih delavcev na centru za socialno delo odvisno, ali bodo osebe deležne zaščite svojih pravic in koristi, kot jo obljublja Ustava Republike Slovenije.

Ključne besede: družinsko pravo, skrbnik za posebni primer, postavitev pod skrbništvo, začasni skrbnik, interpretacija.

Spletno naročilo edicije: Številka 11-12/2019

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo