Analiza in dileme kaznivega dejanja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami

Pravnik, Ljubljana 2018, let. 73 (135), št. 1-2

Prispevek predstavi problematike kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), ki je prežeto z dogmatičnimi dilemami, ki se izražajo tudi v domači sodni praksi.

Prispevek predstavi problematike kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), ki je prežeto z dogmatičnimi dilemami, ki se izražajo tudi v domači sodni praksi. Glede na to, da gre za skoraj najpogosteje izvršeno kaznivo dejanje, je celovita kazenskopravna analiza predmetnega člena zelo pomembna, tako za pravno teorijo kot tudi prakso. Avtor obravnava problematično kolektivnost kaznivega dejanja, vprašljivo uporabo množinskih oblik zakonskih znakov, specifike izvršitve kaznivega dejanja v hudodelski združbi ali kot organizator mreže prekupčevalcev ali posrednikov, dogmatične zanimivosti pri pripravljalnih fazah predmetnega kaznivega dejanja, vprašanja dejanskih in pravnih zmot, način izvršitve kaznivega dejanja in številne teoretično/

praktične dileme, ki ostajajo neodgovorjene v domači kazenski teoriji in so sporne v sodni praksi. Namen prispevka je odgovoriti na te dileme in tako teoretikom kot tudi praktikom omogočiti lažjo uporabo tega kompleksnega kaznivega dejanja, hkrati pa podati teoretične iztočnice za spremembo nekaterih določb veljavne ureditve.

Ključne besede: prepovedane droge, prepovedane snovi v športu, Kazenski zakonik, promet prepovedanih drog, trgovina s prepovedanimi drogami, kaznivo dejanje, posest prepovedanih drog

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2018

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo