Varnost v socialni varnosti – pravna razmišljanja

Pravnik, Ljubljana 2012, let. 67 (129), št. 1-2, str. 21−38

Prispevek pravno analizira napeto razmerje med spremembo in varnostjo. Pri tem sta poudarjena dva vidika, in sicer ustavne meje pri spreminjanju socialne varnosti in ustavna pravila, ki vplivajo na sam postopek spreminjanja. 
Ugotovljeno je, da je »varnost« mogoče razumeti kot nastajajoče ustavno načelo evropskega prava. Ustavne ureditve držav članic namreč neposredno ali posredno določajo odgovornost države zagotavljati varnost obstoja ljudi, ki živijo na območju pod njeno pristojnostjo. Doseganje varnosti se lahko kaže v različnih oblikah, od zelo sestavljenega sistema socialne varnosti do omejenega števila socialnih zavarovanj ali socialnih pomoči. 
Prispevek pravno analizira napeto razmerje med spremembo in varnostjo. Pri tem sta poudarjena dva vidika, in sicer ustavne meje pri spreminjanju socialne varnosti in ustavna pravila, ki vplivajo na sam postopek spreminjanja. 
Ugotovljeno je, da je »varnost« mogoče razumeti kot nastajajoče ustavno načelo evropskega prava. Ustavne ureditve držav članic namreč neposredno ali posredno določajo odgovornost države zagotavljati varnost obstoja ljudi, ki živijo na območju pod njeno pristojnostjo. Doseganje varnosti se lahko kaže v različnih oblikah, od zelo sestavljenega sistema socialne varnosti do omejenega števila socialnih zavarovanj ali socialnih pomoči. Načelo »varnosti« je mogoče razumeti ne le kot dolžnost države skrbeti za ljudi, temveč kot dolžnost skrbeti na točno določen način, ko so ogrožena njihova obstoječa ali bodoča sredstva za preživetje. Zdi se, da zahteve, ki vplivajo na sam postopek spreminjanja, izvirajo iz pravne prakse in razlage številnih ustavnih določb, povezanih s socialno varnostjo. Zagotavljajo pravno varnost proti nerazumnim in samovoljnim spremembam obstoječih in pričakovanih pravic posameznikov iz sistema socialne varnosti.

Spletno naročilo edicije: Številka 1-2/2012

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo