Ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma z vidika nekaterih temeljnih pravnih načel

Ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma z vidika nekaterih temeljnih pravnih načel

Nova ureditev zakonodajnega referenduma v Sloveniji krepi vlogo in pomen volivcev oziroma njihovo pravico zahtevati referendum. Nova ureditev je primernejša tudi za Državni zbor, saj je manj možnosti, da bo zakon, ki ga je sprejel, zavrnjen.

Nova ureditev zakonodajnega referenduma v Sloveniji krepi vlogo in pomen volivcev oziroma njihovo pravico zahtevati referendum. Nova ureditev je primernejša tudi za Državni zbor, saj je manj možnosti, da bo zakon, ki ga je sprejel, zavrnjen. Kljub utemeljenemu pričakovanju, da je nova materialna ureditev zakonodajnega referenduma ustreznejša kot prejšnja, praksa uporabe zakonodajnega referenduma zahteva natančno in domišljeno ureditev procesnih vprašanj zakonodajnega referenduma. Ta mora temeljiti na temeljnih načelih ustavnosodnega nadzora zakonodajnega referenduma. To pomeni, da morajo postopki nadzora zakonodajnega referenduma spoštovati načela delitve oblasti, ustavne demokracije ter varstva človekovih pravic in svoboščin. Postopki nadzora morajo biti učinkoviti, ekonomični in pošteni.

Ključne besede: ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma, načelo delitve oblasti, zloraba referenduma, načelo ustavne demokracije,


Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2017

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo