Turške vojaške operacije v severnem Iraku – mednarodnopravni vidik

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 5-6, str. 305−319.

Turške vojaške operacije v severnem Iraku med decembrom 2007 in avgustom 2008 niso bile opravljene v soglasju s teritorialno državo. Pogoji za upravičenost samoobrambe, ki so oborožen napad, nujnost in sorazmernost samoobrambe, so v določeni meri izpolnjeni. Primer potrjuje, da se države pri uporabi sile zunaj lastnega ozemlja v odzivu na teroristična dejanja sklicujejo na samoobrambo kot okoliščino, ki izključuje protipravnost, kar odraža opinio iuris, da je individualna uporaba sile v drugih primerih prepovedana.
Turške vojaške operacije v severnem Iraku med decembrom 2007 in avgustom 2008 niso bile opravljene v soglasju s teritorialno državo. Pogoji za upravičenost samoobrambe, ki so oborožen napad, nujnost in sorazmernost samoobrambe, so v določeni meri izpolnjeni. Pri tem je kriterij oboroženega napada in kriterij nujnosti takojšnje samoobrambe treba razumeti široko, kar ni enotno sprejeto. Ni dejstev, ki bi kazala na kršitev mednarodnega prava zaradi nespoštovanja splošnih načel humanitarnega prava pri vodenju operacij. Izvedene vojaške operacije izkazujejo precej znakov oboroženih mirnodobnih represalij, ki so v sodobnem mednarodnem pravu prepovedane. Primer potrjuje, da se države pri uporabi sile zunaj lastnega ozemlja v odzivu na teroristična dejanja sklicujejo na samoobrambo kot okoliščino, ki izključuje protipravnost, kar odraža opinio iuris, da je individualna uporaba sile v drugih primerih prepovedana.

Spletno naročilo edicije: Številka 5-6/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo