Svoboda izražanja in naslavljanje transspolnih oseb

Pravnik, Ljubljana 2017, let. 72 (134), št. 11-12

Živimo v času, ko so polemike glede definicije spola posebej aktualne. Pogledi na temo so zelo različni in večplastni.

Živimo v času, ko so polemike glede definicije spola posebej aktualne. Pogledi na temo so zelo različni in večplastni. Aktivisti, ki so transspolni, ali se kakorkoli drugače identificirajo v smislu spola, želijo biti nagovorjeni z nevtralnimi besedami. Namesto zaimkov ona ali on si želijo biti naslovljeni kot množina (angl.) they oziroma z novimi besedami ze, xu, hir, zim, zer, thon, zhe, ve. V tej smeri so se začele spreminjati tudi zakonodaje, ki pa so izzvale polemike glede svobode izražanja. Nov kanadski zvezni zakon, ki je v času pisanja tega članka v zakonodajnem postopku v kanadskem parlamentu, se z uvedbo člena C-16 zavzema za vpeljavo izrazov spolna identiteta in spolni izraz v zakonik o človekovih pravicah in kazenski zakonik. Članek analizira dogajanje na kanadski univerzi v Torontu, kjer je profesor dr. Jordan Peterson izrazil nasprotovanje vpeljavi z zakonom zapovedane uporabe točno določenih besed, izpostavil problem t. i. politične korektnosti in utemeljil teze o takem kršenju svobode izražanja. Problem in dogajanje je postavljen v prizmo ustavnopravne filozofije in teorije o svobodi izražanja.

Ključne besede: alternativni – nevtralni spolni zaimki, politična korektnost, svoboda izražanja, problem predpisovanja oziroma prisile glede uporabe določenega jezika in besed, transspolna osebaSpletno naročilo edicije: Številka 11-12/2017

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo