Sodni penali – prikaz sodne prakse

Pravnik, Ljubljana 2011, let. 66 (128), št. 3-4, str. 145−170

Avtorica v prispevku na kratko opiše institut sodnih penalov in predstavi zakonsko ureditev. Ker je zakonska ureditev pomanjkljiva, mora odprta vprašanja reševati sodna praksa. Pregledu dostopne slovenske sodne prakse je namenjen preostali del prispevka. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Vrhovno sodišče rešilo nekatera odprta vprašanja, novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča glede vsebinskih vprašanj pa je zelo skromna. Ustavno sodišče je na področje sodnih penalov pomembneje poseglo z odločbo iz leta 2002. Sodna praksa se tako oblikuje predvsem prek odločitev višjih sodišč, in sicer predvsem Višjega sodišča v Ljubljani in Kopru.
Avtorica v prispevku na kratko opiše institut sodnih penalov in predstavi zakonsko ureditev. Ker je zakonska ureditev pomanjkljiva, mora odprta vprašanja reševati sodna praksa. Pregledu dostopne slovenske sodne prakse je namenjen preostali del prispevka. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Vrhovno sodišče rešilo nekatera odprta vprašanja, novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča glede vsebinskih vprašanj pa je zelo skromna. Ustavno sodišče je na področje sodnih penalov pomembneje poseglo z odločbo iz leta 2002. Sodna praksa se tako oblikuje predvsem prek odločitev višjih sodišč, in sicer predvsem Višjega sodišča v Ljubljani in Kopru. Glede nekaterih vprašanj je sodna praksa že sprejela enotna stališča, glede mnogih vprašanj enotne sodne prakse še ni oziroma si ta med seboj celo nasprotuje, glede nekaterih odprtih vprašanj pa sodne prakse sploh ni. Zaradi varovanja pravice do enakosti pred zakonom bi bilo treba področje sodnih penalov čim prej urediti, bodisi s sprejemom natančnejše zakonske ureditve bodisi vsaj s sprejemanjem načelnih pravnih mnenj Vrhovnega sodišča.

Spletno naročilo edicije: Številka 3-4/2011

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo