Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

Uredniški odbor revije Pravnik

2015

Sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Mitja Deisinger, vrhovni državni tožilec Hinko Jenull, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Erik Kerševan, tajnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Boštjan Koritnik, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Janez Kranjc, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Saša Prelič, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Marijan Pavčnik, odvetnik v Ljubljani in docent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Konrad Plauštajner, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dr. Darja Senčur Peček, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Alenka Šelih, predsednica upravnega odbora Ustanove Pustimo jim sanje - Fundacije Danila Türka Mojca Seliškar Toš, profesorica na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju in zunanji znanstveni član inštituta Max Planck v Luksemburgu dr. Verica Trstenjak, zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Lojze Ude, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Dragica Wedam Lukić

Odgovorna urednica:
dr. Dragica Wedam Lukić

Strokovni urednik:
Boštjan Koritnik