Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

Mednarodni uredniški odbor revije Pravnik

2011−

profesor na Pravni fakulteti v Lizboni prof. dr. Matej Accetto, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu prof. dr. Mihajlo Dika, profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Oslu prof. dr. Katja Franko-Aas, docentka na Pravni fakulteti Masarykove univerze v Brnu prof. dr. Tatjana Machalová, dekan in profesor na Pravni fakulteti na Reki prof. dr. Miomir Matulović, profesor na Pravni fakulteti Univerze na Reki prof. dr. Ivan Padjen, zaslužni direktor Inštituta Max Planck za intelektualno lastnino München in gostujoči profesor na Pravni fakulteti Univerze George Washington v ZDA prof. dr. Joseph (Jože) Straus, podpredsednik Londonskega mednarodnega arbitražnega sodišča dr. Jernej Sekolec, sodnik na Ustavnem sodiščuepublike Hrvaške prof. dr. Davor Krapac, predsednik Zveze društev pravnikov Srbije in Republike Srbske ter dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Slobodan Perović