Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

Iz vsebine

V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Izberite leto izdaje:
Številka 3-4/2015
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
Številka 1-2/2015
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
Avtor: Maruša Varl| Kategorija: Strokovni članek
[Več ...]
[Več ...]