Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

Iz vsebine

V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Izberite leto izdaje:
Številka 5-6/2011

 

 

[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
Avtor: Roman Medved| Kategorija: Strokovni članek
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
Številka 11-12/2011
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
Številka 9-10/2011
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
Številka 7-8/2011
[Več ...]
[Več ...]
Avtor: Vesna Naglič| Kategorija: Strokovni članek
[Več ...]
Avtor: Albin Igličar| Kategorija: Strokovni članek
[Več ...]
[Več ...]
Številka 3-4/2011
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]

V prispevku avtor predstavlja aktualno zakonsko ureditev zastaranja kazenskega pregona z vidika skladnosti z Ustavo Republike Slovenije. Z opustitvijo delitve zastaranja na absolutno in relativno ob hkratni ohranitvi institutov zadržanja in pretrganja zastaranja zakonodajalec ni upošteval nekaterih ustavnih garancij. Kot neskladen z Ustavo se kaže tudi rok za zastaranje kazenskega pregona v primeru ponovnega sojenja po razveljavitvi pravnomočne sodbe v postopku z izrednim pravnim sredstvom. Avtor prispevek zaključi s predlogom za zakonske spremembe.

[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
Številka 1-2/2011
Avtor: Alenka Šelih| Kategorija: Nekategorizirano
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]
[Več ...]