Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

Iz vsebine

V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Izberite leto izdaje:
Številka 11-12/2009

Gre za predstavitev Zbornika znanstvenih razprav iz leta 2009.

[Več ...]

Gre za predstavitev dela z naslovom Stojan Cigoj (1920–1989), Zbornik razprav s simpozija SAZU ob 20-letnici smrti.

[Več ...]
Številka 7-8/2009

Gre za recenzijo oziroma predstavitev dela Dedno pravo, avtorjev dr. Karla Zupančiča in dr. Viktorije Žnidaršič Skubic.

[Več ...]
Številka 1-2/2009

Gre za recenzijo knjige dr. Janeza Kranjca »Rimsko pravo«, ki je izšla leta 2008 pri GV Založbi.

[Več ...]