Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

Iz vsebine

V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Izberite leto izdaje:
Številka 11-12/2008

Akademsko leto 2008/2009 je prineslo že 68. številko Zbornika znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki vsako leto najširši strokovni javnosti omogoči vpogled v pestro raziskovalno dejavnost zaposlenih. Tokrat je dvanajst razprav prvič ugledalo luč sveta v izdaji Pravne fakultete in založbe GV Založba.

[Več ...]
Številka 7-8/2008

Avtor v prispevku predstavi tri razprave hrvaških strokovnjakov o novih pravnih institutih, ki so nastajali v normativnih aktih in v sodni praksi mednarodnih kazenskih sodišč od nürnberškega, preko haaškega za nekdanjo Jugoslavijo do Rimskega statuta mednarodnega kazenskega sodišča.

[Več ...]

Gre za predstavitev oziroma recenzijo dela Šport & pravo, ki je slovenski prvenec na tem področju.

[Več ...]
Številka 4–6/2008

Gre za predstavitev oziroma recenzijo dela dr. Danila Türka Temelji mednarodnega prava.

[Več ...]

Gre za predstavitev oziroma recenzijo dela Susanne Paula Leiterer »Zero Tolerance« gegen soziale Randgruppen?

[Več ...]
Številka 1–3/2008

Gre za predstavitev oziroma razmišljanje ob knjigi dr. Janka Ferka Pravo je »Proces«.

[Več ...]