Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

Številka 7-8/2008
Šport & pravo
Pravnik, let. 63 (125), št. 7-8, str. 427–433.
UDK: 341.4(049.3)

Gre za predstavitev oziroma recenzijo dela Šport & pravo, ki je slovenski prvenec na tem področju, kot avtorji monografije pa so se podpisali dr. Vesna Bergant Rakočević (ur.), dr. Marko Ilešič, dr. Peter Grilc, dr. Klemen Podobnik, Ana Vlahek, Jure Levovnik, dr. Tone Jagodic, dr. Damjan Možina in Maja Gornik (GV Založba, Ljubljana 2008, 407 strani).