Pravnik št. 5-6/2015

Zvezek št. 1-2/2016 bo izšel do konca meseca februarja.

Uradni list RS - zanesljiv partner

Obiščite spletno mesto Uradnega lista Republike Slovenije, kjer lahko najdete pravi vzvod za več znanja: knjige, izobraževanja in druge produkte z garancijo kakovosti.

Številka 3-4/2010
Zgrešeni udar ali trkanje na odprta vrata (Odgovor avtorja na recenzijo dr. Aleša Novaka)
Pravnik, Ljubljana 2010, let. 65 (127), št. 3-4, str. 241−245.
UDK: 340.12Dworkin R.(049.2)

V tem prispevku se avtor knjige Filozofija prava Ronalda Dworkina (Nova revija, Ljubljana 2008) odziva na recenzijo tega dela, ki jo je objavil dr. Aleš Novak v prejšnji številki revije Pravnik (Aleš Novak: Kako Dworkina ne jemati resno, v: Pravnik, 65 (2010) 1-2/2010, str. 99−110). Njegov glavni namen je opozoriti bralce na sistemsko napako recenzije, ki se osredotoča le na nabor literature, ki jo razprava vključuje, in na pravopisne napake, v celoti pa izpušča njeno vsebinsko tematizacijo. S tem ostaja spregledana rdeča nit razprave, tj. prikaz ontoloških pogojev, ki omogočijo tako konceptualizacijo prava, kot jo srečamo pri Dworkinu. Avtor vsebinsko ne polemizira z recenzijo in priznava, da vse njene ugotovitve držijo, vendar so za oceno dela povsem nepomembne. Namen tega prispevka zato ni obramba dela, temveč poziv strokovni javnosti, da si sama ustvari sodbo o delu