Sinedrij − iz zgodovine judovskega sodstva

Pravnik, Ljubljana 2009, let. 64, št. 9-10, str. 555−600.

Besedilo prinaša prevod pomembnega poglavja Mišne, judovskega pravnega kodeksa iz II. stoletja, ki se ukvarja z delovanjem sinedrija; vrhovnega oblastnega, sodnega in upravnega organa judovske skupnosti v stari Palestini. Prevodu so dodani krajši uvod in obsežne opombe, ki pomagajo razumeti arhaično in precej kompleksno besedilo nam dokaj slabo znane judovske pravne kulture. Poleg rimskega prava in grške jurisprudence je zahodno pravno kulturo pomembno oblikovala tudi judovska pravna tradicija.
Besedilo prinaša prevod pomembnega poglavja Mišne, judovskega pravnega kodeksa iz II. stoletja, ki se ukvarja z delovanjem sinedrija; vrhovnega oblastnega, sodnega in upravnega organa judovske skupnosti v stari Palestini. Prevodu so dodani krajši uvod in obsežne opombe, ki pomagajo razumeti arhaično in precej kompleksno besedilo nam dokaj slabo znane judovske pravne kulture. Poleg rimskega prava in grške jurisprudence je zahodno pravno kulturo pomembno oblikovala tudi judovska pravna tradicija. Prevedeni traktat govori o judovski narodni skupščini, osrednjem upravnem telesu naroda, ki je bil hkrati tudi vrhovna pravna in politična avtoriteta. Kot kodeks ustnega
izročila je Mišna predvsem dokument rabinske pravne misli, ki sistematično obravnava različna pravna vprašanja, prek razlage bibličnih določil pa aktualizira stare predpise in jih vpenja v politično in kulturno stvarnost. Tudi vrhovna
narodna skupščina (»jeruzalemski Areopag«), njeno delovanje in sestava so plod takšnih rabinskih razlag, hkrati pa je to institucija, ki je pomembno zaznamovala judovsko družbo pozne antike. Zaradi zanimivih pravnih razlag (prim. na primer razlikovanje med kazensko in civilno pravdo v 4:1) in drugačnega pravniškega razmišljanja pa utegne biti besedilo zanimivo tudi za sodobnega pravnika.

Spletno naročilo edicije: Številka 9-10/2009

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo